Doktora Form Arşivi


 Formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.
 
DOKTORA PROGRAMI FORMLARI
Formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.
  Doktora Tez Konusu Önerisi Formu
  Doktora Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Öneri Formu
  Doktora Tez Danışmanı Öneri Formu
  Doktora Tez Danışmanı Değişikliği Öneri Formu
  Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Öneri Formu
  Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı
  Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
  Tez Önerisi Savunması Tarihi Bildirim Formu
  Doktora Tez Önerisi Savunması Tutanağı
  Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Kişisel Raporu
  Tez İzleme Toplantısı Tarihi Bildirim Formu
  Doktora Tez İzleme Toplantısı Tutanağı
  Doktora Tez İzleme Toplantısı Değerlendirme Kişisel Raporu
  Doktora Tez Savunma Sınavı Başvurusu Danışman Dilekçesi
  Doktora Düzeltme Tez Savunma Sınavı Başvuru– Danışman Öğretim Üyesi Dilekçesi
  Doktora Tez Sınavı Jüri Önerisi Formu
 Doktora Tezinden Üretilen Yayınları Değerlendirme Formu
  Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı
  Doktora Tez Değerlendirme Kişisel Raporu
  Doktora Tezi Sınav Sonuç Formu
  Doktora Seminer Dersi Uygulama Formu
  Doktora Tezi Teslim Beyan Formu
  Mezuniyet İlişik Kesme Formu  
 
ORTAK FORMLAR
Formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.
  Enstitüden Alınacak Belgeler İçin Talep Formu
  Hatalı Not Giriş Tespit Tutanağı
  Ücret İade Talep Formu
  Bilimsel Hazırlık Programları Ders Kayıt Formu
  Tez Çalışması Orijinallik Raporu Uygulama Esasları
  Tez Çalışması Orijinallik Raporu
  Uzmanlık Alanı Dersi Uygulama Formu
  Tez Çalışması Dersi Uygulama Formu
  Ders Ekleme/Ders Bırakma Formu
  Başvuru Alanları ve Kontenjan Önerisi
  Bilim Dalı Ders Görevlendirme Formu
  Ek Süre Talep Formu
GENEL FORMLAR
Formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.
  Ders Tanıtım Formu
  Doktora Projesi Teklif Formu
  Askerlik Sevk Tehiri Talep Formu

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast