Yüksek Lisans Form Arşivi


Formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FORMLARI
Formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.
  Yüksek Lisans Tez Konusu Önerisi Formu
  Yüksek Lisans Tez Başlığı/Konusu ve/veya Danışman Değişikliği Öneri Formu
  Yüksek Lisans Seminer Dersi Uygulama Formu
 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Başvurusu Danışman Dilekçesi
 Yüksek Lisans Düzeltme Tez Savunma Sınavı Başvuru– Danışman Öğretim Üyesi Dilekçesi
  Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Önerisi Formu
  Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı
  Yüksek Lisans Tez Değerlendirme Kişisel Raporu
  Yüksek Lisans Tezi Sınav Sonuç Formu
ÇEVRİM İÇİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI
Formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.
 Çevrim İçi Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Başvurusu Danışman Dilekçesi
 Yüksek Lisans Düzeltme Tez Savunma Sınavı Başvuru– Danışman Öğretim Üyesi Dilekçesi
 Çevrim İçi Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tez Jürisi Öneri Formu
  Çevrim İçi Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı
  Çevrim İçi Yüksek Lisans Tez Değerlendirme Kişisel Raporu
  Çevrim İçi Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavına Çevrim İçi Katılan Jüri Üyesi Sınav Sonuç Tutanağı
 Çevrim İçi Yüksek Lisans Seminer Dersi Uygulama Formu
ORTAK FORMLAR
Formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.
  Enstitüden Alınacak Belgeler İçin Talep Formu
  Hatalı Not Giriş Tespit Tutanağı
  Ücret İade Talep Formu
  Bilimsel Hazırlık Programları Ders Kayıt Formu
  Tez Çalışması Orijinallik Raporu Uygulama Esasları
  Tez Çalışması Orijinallik Raporu
  Uzmanlık Alanı Dersi Uygulama Formu
  Tez Çalışması Dersi Uygulama Formu
İlişik Kesme Formu
  Mezuniyet Formu
  Ders Ekleme/Ders Bırakma Formu
  Başvuru Alanları ve Kontenjan Önerisi
  Bilim Dalı Ders Görevlendirme Formu
  Ek Süre Talep Formu
GENEL FORMLAR
Formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.
  Ders Tanıtım Formu
  Doktora Projesi Teklif Formu
  Askerlik Sevk Tehiri Talep Formu

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast