Yüksek Lisans Form Arşivi


Formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FORMLARI
Formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.
  Yüksek Lisans Tez Konusu Önerisi Formu
  Yüksek Lisans Tez Başlığı/Konusu Değişikliği Öneri Formu
  Yüksek Lisans Tez Danışmanı Öneri Formu
 Yüksek Lisans Tez Danışmanı Değişikliği Öneri Formu
  Yüksek Lisans Seminer Dersi Uygulama Formu
 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Başvurusu Danışman Dilekçesi
 Yüksek Lisans Düzeltme Tez Savunma Sınavı Başvuru– Danışman Öğretim Üyesi Dilekçesi
  Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Önerisi Formu
  Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı
  Yüksek Lisans Tez Değerlendirme Kişisel Raporu
  Yüksek Lisans Tezi Sınav Sonuç Formu
 Yüksek Lisans Tezi Teslim Beyan Formu 
 Mezuniyet İlişik Kesme Formu 
ORTAK FORMLAR
Formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.
  Enstitüden Alınacak Belgeler İçin Talep Formu
  Hatalı Not Giriş Tespit Tutanağı
  Ücret İade Talep Formu
  Bilimsel Hazırlık Programları Ders Kayıt Formu
  Tez Çalışması Orijinallik Raporu Uygulama Esasları
  Tez Çalışması Orijinallik Raporu
  Uzmanlık Alanı Dersi Uygulama Formu
  Tez Çalışması Dersi Uygulama Formu
  Ders Ekleme/Ders Bırakma Formu
  Başvuru Alanları ve Kontenjan Önerisi
  Bilim Dalı Ders Görevlendirme Formu
  Ek Süre Talep Formu
GENEL FORMLAR
Formların bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.
  Ders Tanıtım Formu
  Doktora Projesi Teklif Formu
  Askerlik Sevk Tehiri Talep Formu

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast