Kalite Güvence Sistemi


Yükseköğretimde kalite güvencesine yönelik öğretimde kalite sürecimiz; planların entegrasyonunda sistematik ve adım adım süreçlerin kurumsal politika ve strateji olarak geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Kalite süreçlerimizin odak noktası; öğrencinin öğrenmesi, süreçlere katılımı ve öğrencinin öğrenmesini etkileyen temel eğitim süreçleri ve koşullarına odaklanan kalite güvence uygulamasıdır.

Doktora ve Yüksek Lisans eğitim programları örneğinde, topluma hizmet uygulamalarında ve uluslararasılaşma çalışmaları başlıklarında kalite yönetim planlarının uygulanması ile programların akreditasyonu hedeflenmektedir.

Kalite izleme süreçlerimiz: kalite güvencesinin, kalite güvence faaliyetlerinin odak noktası; bu tür faaliyetlerin amaçlarını raporlama ve takip faaliyetleridir.

Öğrenci Katılımı
Birim Kalite Komisyonu
EBE Öğrenci Kalite Komisyonu
Öğrenci Merkezli PUKÖ Çalışması
İdari Personel PUKÖ Çalışması

Yükseköğretim Kalite Kurulu

Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Planı (2021-2025)

Dokuz Eylül Üniversitesi 2021 Mali Yılı Performans Programı

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast