Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Başvurusu


Tez/Dönem projesi kapsamında araştırma öncesinde etik kurul onay belgesi alınması zorunludur. Etik Kurul başvuruları Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Kurulunda değerlendirilecektir. Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Başvuru Dosyası  https://bayek.deu.edu.tr/ web adresinde yer alan gerekli belgeler doğrultusunda hazırlanarak Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Kuruluna iletilmek üzere Eğitim Bilimleri Enstitüsüne teslim edilmelidir.
Etik Kurul izni alınması durumunda mezuniyet işlemleri sırasında etik kurul onay belgeleri tez teslim evrakları arasında sunulması gerekmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda uygulama yapılacak ise aşağıdaki taahhütname ve genelge dikkate alınarak formların doldurulması gerekmektedir.

GENELGE 2020/2

Taahhütname

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler için tıklayınız.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULLARI (DEÜ-BAYEK) BAŞVURU REHBERİ

Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul Başvuru Dilekçesi :

etik kurul başvuru formu


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast