Etik Kurul Başvurusu


Lisansüstü öğrencilerin veri toplama içeren Tez/Dönem projesi tesliminde mezuniyet işlemleri sırasında ek olarak etik kurul onay belgelerini sunmaları gerekmektedir. 

Bu nedenle, araştırma öncesinde etik kurul onay belgesi almak için, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne sunmak üzere aşağıdaki belgeleri teslim etmeniz gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda uygulama yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki genelge doğrultusunda başvurularını hazırlaması ve taahhütnamenin doldurulması gerekmektedir.

GENELGE 2020/2

Taahhütname

1. Etik Kurul Başvuru Dilekçesi: PDF olarak sunulan bu dosyada boş alanların doldurulması, menü şeklinde açılan seçeneklerin seçilmesi gerekmektedir. Formu doldurabilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat Readerın yüklü olması gerekmektedir. Yüklemek için https://get.adobe.com/tr/reader/ adresine bağlanabilirsiniz.

2. Etik Kurul Başvuru Formu: 

    a. (Eğer gerekli ise) öneri formunda ek olarak sunulması gereken bazı formların örnekleri şu şekildedir;

  • Gönüllü Katılımcı Onam Formu
  • Veli izin formu

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast