Etik Kurul Başvurusu


Lisansüstü öğrencilerin veri toplama içeren Tez/Dönem projesi tesliminde mezuniyet işlemleri sırasında ek olarak etik kurul onay belgelerini sunmaları gerekmektedir. 

Bu nedenle, araştırma öncesinde etik kurul onay belgesi almak için, Eğitim Bilimleri Enstitüsüne sunmak üzere aşağıdaki belgeleri teslim etmeniz gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda uygulama yapmak isteyen öğrenciler aşağıdaki genelge doğrultusunda başvurularını hazırlaması ve taahhütnamenin doldurulması gerekmektedir.

GENELGE 2020/2

Taahhütname

Etik Kurul başvuruları Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etik Kurulunda değerlendirilecektir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etik Kurulu Başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler için tıklayınız.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ KURULLARI (DEÜ-BAYEK) BAŞVURU REHBERİ

Başvuru Dilekçeleri

2015 ve öncesi girişli öğrenciler için: Başvuru Dilekçesi

2016 ve sonrası girişli öğrenciler için: Başvuru Dilekçesi


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast