Birim Risk Strateji Belgesi


BİRİM RİSK STRATEJİSİ BELGESİ

(EK-8)

27/10/2022

Birim Risk No 1
Stratejik Amaç Bilimsel ve Yenilikçi (İnovatif) Kapasitenin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef 1.2.3
Performans Prog. Göstergesi  
Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi Faaliyet Düzeyi
Risk Kaynakların Etkin Kullanılmaması
Riski  Ortaya Çıkartan Sebepler Akademik ve idari personelin özlük işlemlerinde hata yapılması, Sosyal Güvenlik Kurumuna emekli kesenekleri ve primlerin internet ortamında geç veya hatalı şekilde gönderilmesi               
Risk Seviyesi Düşük
Risk alma ve Kabullenme Seviyesi Katlanılabilir riskler
Tarih (Başlangıç-Bitiş) 01.01.2022-31.12.2022
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi Görevin gerektirdiği niteliklere sahip personel görevlendirilmesi, idari personele hizmet içi eğitim verilmesi, çalışanların görev tanımı ve iş akışının belirlenmesi
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti  
Raporlanma Zamanı (hafta/ay/yıl) Yıllık
Elde Edilen Fayda Kaynak, zaman kaybının önlenmesi, verimli çalışma ortamının sağlanması
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet  
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi Enstitü Müdürlüğü
Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)  

                                                                                                                                                                                  

                                                                                          

Prof. Dr. Tuba GÜLTEKİN

Enstitü Müdürü

 Birim Risk Koordinatörü

 

 

                                             BİRİM RİSK STRATEJİSİ BELGESİ

 (EK-8)

27/10/2022

Birim Risk No 2
Stratejik Amaç Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef 2.4

 

Performans Prog. Göstergesi  
Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi Faaliyet Düzeyi
Risk Eğitim –Öğretim Kalitesinin Düşmesi
Riski  Ortaya Çıkartan Sebepler Enstitü binasının fiziksel alt yapı yetersizliği, derslik, seminer salonu vb. alanların olmaması nedeniyle teknolojinin etkin kullanılamaması

    

Risk Seviyesi Düşük
Risk alma ve Kabullenme Seviyesi Katlanılabilir riskler
Tarih (Başlangıç-Bitiş) 01.01.2022-31.12.2022
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi Fiziksel özellikleri öğretim koşullarına daha uygun bir bina temini
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti  
Raporlanma Zamanı (hafta/ay/yıl) Yıllık
Elde Edilen Fayda Enstitümüzün tercih edilirliğinin arttırılması, akademik ve idari personelin verimliliğinin artması ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet  
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi Enstitü Müdürlüğü
Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)  

 

                                                                           

                  Prof. Dr. Tuba GÜLTEKİN

       Enstitü Müdürü

        Birim Risk Koordinatörü

BİRİM RİSK STRATEJİSİ BELGESİ

(EK-8)

 

27/10/2022

Birim Risk No 3
Stratejik Amaç İç ve Dış Paydaşlarla Etkileşimin ve Toplumsal Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi
Stratejik Hedef 3.1

 

Performans Prog. Göstergesi  
Stratejik/Proje/Faaliyet Düzeyi Faaliyet Düzeyi
Risk Kurumsal itibarın Zedelenmesi
Riski  Ortaya Çıkartan Sebepler Mezuniyet koşullarını yerine getirmeden öğrenci için mezuniyet belgesi düzenlenmesi. (Eksik kredi, eksik AKTS veya doktora öğrencileri için yayın koşulunu yerine getirmemesi vs.)
Risk Seviyesi Düşük
Risk alma ve Kabullenme Seviyesi Katlanılabilir riskler
Tarih (Başlangıç-Bitiş) 01.01.2022-31.12.2022
Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi Aşamalı kontrol sisteminin geliştirilmesi.                   

Öğrenci İşleri otomasyonunda kontrolü sağlayacak programın geliştirilmesi

İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti  
Raporlanma Zamanı (hafta/ay/yıl) Yıllık
Elde Edilen Fayda Oluşması muhtemel hatalı işlemlerin engellenerek kurumsal itibarın zedelenmesinin önlenmesi
Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet  
İzlemeden Sorumlu Birim/Kişi Enstitü Müdürlüğü
Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)  

 

 

                                                                                      

            Prof. Dr. Tuba GÜLTEKİN

            Enstitü Müdürü

            Birim Risk Koordinatörü

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast