Akademik ve İdari Personel


Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ
Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı Başkanı
Öğr. Gör. Ferit Serkan AKDOĞAN

İdari Personel

 

Aynur İRİK
Enstitü Sekreteri
E-Posta
Tülay COŞKUN
Enstitü Müdürü Sekreteri
E-Posta
Zafer SAKARYA
Personel İşleri
E-Posta
Mustafa DENİZ
Öğrenci İşleri Sorumlusu
E-Posta
Ömer SEZGİN
Öğrenci İşleri
E-Posta
Hakan ERKAN
Öğrenci İşleri
E-Posta
Ebru DİKİCİ
Öğrenci İşleri
E-Posta
Meryem CİVİL
Öğrenci İşleri
E-Posta
Caner YILDIRIM
Taşınır Kayıt Yetkilisi, Arşiv
E-Posta
Dicle KAYHAN
Kurul İşleri
E-Posta
Vedat GÖKTAŞ
Evrak Kayıt
E-Posta
Elçin CAN
İdari ve Mali İşler
E-Posta
İlyas ÇALIŞKAN
İdari ve Mali İşler, Döner Sermaye
E-Posta
Hakan YALÇIN
Destek Hizmetler
Kenan KARAKUŞ
Ulaşım Hizmetleri

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast