Makale Yarışması


Enstitü Yönetim Kurulunun 07/05/2021 tarihli ve 13/10 sayılı kararı ile güncellenen şeklidir.

 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

“PANDEMİLER VE DOĞAL AFETLERDE EĞİTİM”

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ BİLİMSEL MAKALE YARIŞMASI ÇAĞRISI

 

Bilimsel Makale Yarışmasının Amacı

 Yarışma, eğitimin çeşitli alanlarında lisansüstü programlara kayıtlı genç akademisyenlerin pandemi ve doğal afetlerde sürdürülebilir eğitim konusunda yaşanan sorunların çözümüne yönelik uygulanabilir düşünce üretmelerini özendirmek ve üretilen düşüncelerin paylaşılmasını sağlamak amacındadır.

 
Bilimsel Makale Yarışmasının Konuları

Pandemi ve doğal afetlerde “sürdürülebilir ve herkes için eğitim” temasıyla tarihsel süreçteki deneyimlerden ve günümüzde yaşadığımız gerçeklikten geleceğe yön çizebilmek için konular aşağıdaki biçimde belirlenmiştir.

 • Eğitim tarihinde pandemi ve doğal afetler,
 • Pandemi ve doğal afetlerde dünyada ve ülkemizde eğitim uygulamaları,
 • Pandemi ve doğal afetlerde eğitim planlaması,
 • Pandemi ve doğal afetlerde eğitim sürecinde yaşanan sorunlar,
 • Pandemi ve doğal afetlerin farklı yaş gruplarına etkisi,
 • Pandemi ve doğal afetlerde okul sağlığı,
 • Pandemi ve doğal afetlerde eğitim sürecinde ruh sağlığı
 • Pandemi ve doğal afetlerde eğitim ile ilgili diğer konular

 

Bilimsel Makale Yarışmasına Başvuru Koşulları

 • Bilimsel makale yarışması, üniversitelerin ilgili enstitülerinde eğitimin çeşitli alanlarında öğrenim görmekte olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.
 • Yarışmaya tek yazar ya da en fazla 5 yazar olacak şekilde katılınabilinir. Pandemi ve doğal afetlerde sürdürülebilir eğitim sorunsalına disiplinlerarası bakış açısıyla ortak çözümler getirebilmek için farklı disiplinlerden lisansüstü öğrencilerin bir araya gelerek ekip çalışması ortaya koymaları önerilmektedir.
 • Katılımcılar yarışmaya en çok 2 makale ile katılabilirler.
 • Makaleler yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.
 • Çağrıya gönderilen makalelerin özgün olması ve daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, hiçbir yerde yayınlanmamış ve hiçbir kişi ve kuruma telif hakkının verilmemiş olması gerekir.

Aday Makalenin Biçimsel Özellikleri:

 • Makalelerin dili Türkçe olup, metinler PDF formatında kabul edilecektir.
 • Makaleler A4 ebadında, Times New Roman 12 (on iki) punto, 1,5 (bir buçuk) satır aralığıyla yazılmış olmalıdır.
 • Kenar boşlukları soldan ve üstten 4 cm, alttan ve sağdan 2,5 cm olmalıdır.
 • Makale en az 5000 en fazla 10000 kelimeden oluşmalıdır.
 • Makaleler; başlık, öz (Türkçe ve İngilizce), anahtar kelimeler, ana metin (giriş, amaç, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler) ve kaynakça ile varsa yazar notları bölümlerini içermelidir.
 • Özet 150-250 kelime arasında, 10 punto Times New Roman yazı tipinde ve iki yana yaslı olacak şekilde düzenlenmelidir. “Anahtar Kelimeler” kalın, italik ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Anahtar kelimelerin ilk harfleri büyük olmalı ve kelimeler “,” ile ayrılmalıdır. Anahtar kelimelerin sonuna “.” konulmalıdır.
 • Makalede dipnot kullanımı Chicago usulüne göre yapılacaktır.
 • Kaynakça bulunmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Katılımcılar, gönderilen makalenin kendilerine ait olduğunu tüm kanuni izinlerin (gerekli ise etik kurul onayının da) aldığını, dereceye girmeleri halinde ve kabul edilirse ilk yayınlama hakkının Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi’ne (BAEBD) ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ed
 • Online başvuru formunda ad soyad, üniversite, iletişim numaraları mevcut olacağından, makale kapağı ve metinde katılımcıların ad, soyad, üniversite bilgileri vb. belirleyici hiçbir bilgi kesinlikle yer almayacaktır.
 • Makalelere altı rakamdan oluşan bir rumuz verilecektir.
 • Çağrıya katılanlar yukarıdaki şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılırlar.
 • Çağrıya gönderilen makalelerde, sürecin hangi aşamasında olursa olsun, şartnameye aykırı bir durum tespit edilmesi durumunda makale yarışma dışı bırakılacak ve alınan ödül iptal edilecektir.

Değerlendirme

Başvurunun ve makalenin yarışma içeriğine ve şartlarına uygunluğu editörler tarafından kontrol edildikten sonra makalelerin bilimsel açıdan değerlendirilmesi Bilim Kurulu tarafından yapılacaktır. Birinci, ikinci ve üçüncü makaleler, Bilim Kurulunca kabul edilen makaleler arasından Yarışma Jürisinin yapacağı değerlendirme sonucunda belirlenecektir.

Makale Teslimi ve Önemli Tarihler

Makale teslimleri dijital ortamda gerçekleşecektir. Teslim dokümanları yarışmaların mail adresi olan ebe.makale@deu.edu.tr adresine gönderilecektir. Bilimsel makale son gönderim tarihi: 01.04.2021 dir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren makalelerin ilan tarihi pandemi nedeniyle 31.05.2021 tarihine ertelenmiştir. Sonuçlar Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü web (www.egitimbilimleri.deu.edu.tr) sayfasında ilan edilecektir. 

Ödüller

Bilimsel makale yarışmasında birinci, ikinci ve üçüncü çalışmalara derece ödüllerinin yanı sıra TR Dizinde (ULAKBİM) taranan Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi (BAED) hakem sürecine doğrudan alınacaktır.

Yarışma jürisi tarafından uygun görülen makaleler TR Dizinde (ULAKBİM) taranan Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisinde (BAED)  hakem değerlendirmesine davet edilecektir. Kabul edilen makaleler Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisinde yayınlanacaktır.

 

Bilimsel Makale Yarışması Editörleri:

Doç. Dr. Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Murat ELLEZ

Doç. Dr. Güzin ÖZYILMAZ

Doç. Dr. Yağmur SOYLU

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Prof. Dr. Alipaşa AYAŞ, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Ankara.

Prof. Dr. Bahadır ERİŞTİ, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Eskişehir.

Prof.Dr. Hakan Şevki AYVACI, Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.

Prof. Dr. Fuat TANHAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR, Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Prof. Dr. Gamze SEZGİN SELÇUK, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Prof. Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Prof. Dr. Kazım YOLDAŞ, Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Prof. Dr. Mustafa Zafer BALBAĞ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Prof. Dr. Ömer Faruk TUTKUN, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Prof. Dr. Sabri ALPAYDIN, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Prof. Dr. Sabri SİDEKLİ, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Prof. Dr. Selahattin GELBAL, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Ankara.

Prof. Dr. Servet BAYRAM, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Prof. Dr. Seyfi KENAN, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Prof. Dr. Yasemin KARAMAN KEPENEKÇİ, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Ankara.

Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Ankara.

Prof. Dr. Fuat TANHAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

Prof. Dr. Mustafa DOĞAN, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Konya.

Prof. Dr. Gülşen AVCI, Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Prof. Dr. Mustafa BULUŞ, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Denizli

Prof. Dr. Mesut SAĞNAK, Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Niğde.

Prof. Dr. Fuat TANHAN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.

Prof. Dr. Bahar BURTAN DOĞAN, Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Diyarbakır.

Prof. Dr. Cengiz TOKER, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Antalya.

Doç. Dr. Ahmet İhsan KAYA, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Gaziantep.

Doç. Dr. Eyüp İZCİ, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Doç. Dr. Fatih KARAKUŞ, Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Doç. Dr. Mustafa GÜÇLÜ, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Doç. Dr. Avşar ARDIÇ, Ege Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü, İzmir.

Dr.Öğr.Üyesi Semiha YÜKSEK USTA,  Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Dr.Öğr.Üyesi Mustafa KILINÇ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.

İletişim

Doç. Dr. Yağmur SOYLU, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü

yagmur.soylu@deu.edu.tr

Web

https://egitimbilimleri.deu.edu.tr/makale-yarismasi/          

 

İndirmek için: “PANDEMİLER VE DOĞAL AFETLERDE EĞİTİM” LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ BİLİMSEL MAKALE YARIŞMASI ÇAĞRISI


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast