ÇEVRİM İÇİ DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVININ YAPILMASI VE SONUCUN ENSTİTÜYE BİLDİRİLMESİ

Yayınlanma Tarihi: 20-04-2020

Covid-19 pandemisi nedeniyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarihli ve 75850160-199-E.22344 sayılı yazısı uyarınca Üniversitemiz Senatosunun 20.03.2020 tarihli ve 536/02 sayılı kararı ile “sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma” koşulunun sağlanabilmesi halinde tez savunma sınavlarının uzaktan öğretim yoluyla yapılabilmesine karar verilmiştir.

  • Tez savunma Sınavının gerçekleştirilmesi, sınav öncesi ve sonrasında hazırlanacak belgeler ve sınav sonucunun bildirilmesine ilişkin bilgiler:

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Enstitü Yönetim Kurulu kararı tez jürisinin kurumsal e-posta adreslerine ve öğrencinin e-posta adresine gönderilir. Sınava ilişkin görevlendirme, sınavın yapılış yöntemi, sınav tarihi ve saati tebliğ edilmiş olur. Yönetim Kurulu kararının tebliğ edilmesinin kontrolü tez danışmanınca tüm jüri üyelerine ulaşılarak yapılır.

 

Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararında belirtilen tarih ve saatte uzaktan öğretim yoluyla dijital bir sanal sınıf ortamında savunma sınavına alınır. Bu sınıfın oluşturulması ve jüri üyeleri, öğrenci, Enstitü teknik personelinin katılımı için tanımlanması işlemleri DEUZEM tarafından yapılır.

Her bir jüri üyesi, sınav öncesinde hazırlamış olduğu tez hakkındaki Kişisel Değerlendirme Raporunu kurumsal e-posta adresi üzerinden danışman öğretim üyesinin kurumsal e-posta adresine gönderir.

Tez sınavı sonunda değerlendirme için öğrencinin sanal sınıf ortamından çıkarılması jüri üyelerinin değerlendirmeleri alındıktan sonra öğrencinin tekrar ortama alınması ve sınav sonucunun kendisine bildirilmesi gerekir.

Tez Savunması sınavından sonra;

Tez savunma sınavına çevrim içi katılan jüri üyesi,  Eğitim Bilimleri Enstitüsünün web sayfasında Doktora Form Arşivinde yer alan Tez Savunma Sınavına Çevrim İçi Katılan Jüri Üyesi Sınav Sonuç Tutanağını doldurarak kurumsal e-posta adresinden danışman öğretim üyesinin kurumsal e-posta adresine gönderilmelidir. Sınava çevrim içi katılan tez danışmanı da Tez Savunma Sınavına Çevrim İçi Katılan Jüri Üyesi Sınav Sonuç Tutanağını doldurmalıdır.

Her bir jüri üyesi tarafından Sınav Değerlendirme Tutanağına tez hakkında verdiği karar doğrultusunda kabul edilmesine, düzeltilmesine, ret edilmesine seçeneklerinden biri işaretlenir, tutanak imzalanır ve taratılarak kurumsal e-posta adresinden danışman öğretim üyesinin kurumsal e-posta adresine gönderilir.

 

Tez danışmanı;

Eğitim Bilimleri Enstitüsünün web sayfasında Doktora Form Arşivinde yer alan Çevrim İçi Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağını doldurarak, sınava yüz yüze katılan jüri üyelerinin değerlendirme sonuçları ve ıslak imzalarını tamamlatır,

Sınavın usulüne uygun yapıldığına ilişkin beyanını içeren ıslak imzalı bir dilekçe ile sınava ilişkin tüm belgeleri ve sınavın dijital kaydının bir kopyasını Öğrencinin kayıtlı olduğu programın bağlı olduğu Anabilim Dalı Başkanlığına iletir.

Anabilim Dalı Başkanlığınca tez savunma sınavının usulüne uygun biçimde yapıldığını belirten bir üst yazıya tez danışmanının ıslak imzalı dilekçesini, Çevrim İçi Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı, Tez Savunma Sınavına Çevrim İçi Katılan Jüri Üyesi Sınav Sonuç Tutanağı, Doktora Tez Değerlendirme Kişisel Raporu, sınavın dijital kaydı eklenerek EBYS üzerinden Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilir.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast