2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Özel Öğrenci Başvurusu

Yayınlanma Tarihi: 24-01-2020

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin Özel Öğrenci Kabulü başlıklı 36’ncı maddesinin birinci fıkrası “Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir” uyarınca Enstitümüzden özel öğrenci olarak ders almak isteyen diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri kayıtlı oldukları enstitü kanalıyla başvurularını yapabileceklerdir.

DEÜ Özel Öğrenci Yönergesi

 

Anabilim Dalı / Program Kontenjan
Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı  
      Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Yüksek Lisans 1
      Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) 1
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı  
      Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Yüksek Lisans 2
Özel Eğitim Anabilim Dalı  
      Özel Eğitim Yüksek Lisans 2
Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı  
      Fransızca Öğretmenliği Yüksek Lisans 2
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı  
      Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans 2

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast