2019-2020 BAHAR YARIYILI Güncellenmiş Sınav Takvimi

Yayınlanma Tarihi: 20-05-2020

2019-2020 BAHAR YARIYILI Güncellenmiş Sınav Takvimi

Sınav Dönemleri Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
Yarıyıl içi (ara sınav) Ödev/Proje/Sunum   12 Haziran 2020
Yarıyıl sonu (final) Ödev/Proje/sunum 22 Haziran 2020 03 Temmuz 2020
Yarıyıl sonu (Bütünleme) Ödev/Proje/Sunum 06 Temmuz 2020 10 Temmuz 2020
Tez, Tez İzleme,Yeterlik Başvuru Tarihi   

Sınav Tarihi

 

Tez İzleme Toplantıları Mayıs 2020 Haziran 2020
 Haziran 2020 Temmuz 2020
Tez Savunma Sınavları 15 Haziran 2020-

7 Ağustos 2020

 13 Temmuz 2020-28 Ağustos 2020
Doktora Yeterlik Sınavları

 

13 Temmuz 2020-

17 Temmuz 2020

10 Ağustos 2020-

20 Ağustos 2020

Tez aşamasında azami süresi biten öğrencilerin başvuru yapacakları son gün, tez savunma sınavına girebilecekleri son gün 29 Temmuz 2020  28 Ağustos 2020
Tez Konusu Başlangıç Tarihi   

Bitiş Tarihi

 

Tez Konusu önerilerinin Anabilim Dalı Başkanlıklarınca

Enstitü Müdürlüğüne gönderilmesi

05 Haziran 2020 22 Haziran 2020

 

Açıklamalar
Tez Çalışması ve Uzmanlık Alanı Dersi notunun öğrenci işleri otomasyonuna işlenmesi takvime uygun yapılacaktır
Uzmanlık Alanı Dersi ve Tez Çalışması değerlendirme sonucuna göre:

Başarılı öğrenciler için G (Gelişmekte Olan)

Uzmanlık Alanı Dersini/Tez çalışmalarını başarı ile sürdüremeyen öğrencilere Y (Yetersiz) notu verilir.

Tez çalışmalarını başarı ile tamamlayan öğrencilere B (Başarılı) notu verilir.

Seminerler için;

Başarılı olma durumunda B (Başarılı)

Başarısız olma durumunda Y (Yetersiz) notu verilir.

Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrencilere D (Devamsız) notu verilir.

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast