Misyon & Vizyon


MİSYON

Bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen, sorgulayan, toplumsal olaylara duyarlı; ülkenin bilimsel, kültürel ve eğitime yönelik gereksinimlerini karşılayacak, özgün düşünme becerisi kazanmış araştırmacılar ve eğitimciler yetiştirmek.

VİZYON

Bilim ve sanat eğitimi alanlarında ulusal gelişmeye katkısını giderek arttıran ve ulusal düzeyde öncü bir akademik birim olmak.