Misyon & Vizyon


MİSYON

Akademik ve bilimsel faaliyetlerde ileri düzeyde çalışabilecek yeteneğe ve bilgiye sahip; sosyal, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, yaratıcı, diğer bilim dalları arasında etkili alanıyla ve bir aktiviteye sahip öğrenciler ve eğitimciler yetiştirmek.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde üretken, yenilikçi ve çağdaş eğitim-öğretim faaliyetlerini yerine getiren, hem akademik hem de idari bakımdan nitelikli personel yetiştiren, alt yapısı sağlam, öğrencilerine ve akademik personeline gerekli imkanı sağlayabilecek kapasitede olan güçlü bir birim oluşturmak.