Kurullar


Enstitü Yönetim kuruluEnstitü KuruluEtik Kurul

Prof. Dr. Süha YILMAZ, Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Bahar BARAN, Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Suat TÜRKOGUZ, Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Ali AKSU, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Erdal ASLAN, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Aysun TEKİN, Enstitü Sekreter V. – Raportör

Prof. Dr. Süha YILMAZ, Enstitü Müdürü

Doç. Dr. Bahar BARAN, Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Suat TÜRKOGUZ, Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. İlhan SILAY, Temel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mustafa EROL, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Recep YILDIRIM, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Kuthan KAHRAMANTÜRK, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Tuba GÜLTEKİN, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ferda AYSAN, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Hadiye KÜÇÜK KARAGÖZ, Aile Eğitimi ve Danışmanlığı Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ercan AKPINAR, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. S. Sunay YILDIRIM DOĞRU, Özel Eğitim Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Suat Türkoğuz,Çevre Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

Aysun TEKİN, Enstitü Sekreter V. – Raportör

Doç. Dr. Bahar BARAN (Başkan)

Doç. Dr. Berna Cantürk GÜNHAN (üye)

Doç. Dr. Banu Çulha ÖZBAŞ (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Sermin BILEN (Üye)