Belgeler


EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZIR FORMLAR
Formların Bilgisayar Ortamında Doldurulması Gerekmektedir.

 

ORTAK FORMLAR
Formların Bilgisayar Ortamında Doldurulması Gerekmektedir.
  Enstitüden Alınacak Belgeler İçin Talep Formu
  Hatalı Not Giriş Tespit Tutanağı
  Ücret İade Talep Formu
  Bilimsel Hazırlık Programları Ders Kayıt Formu
  TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU UYGULAMA ESASLARI
  TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU
  Uzmanlık Alanı Dersi Uygulama Formu
  Tez Çalışması Dersi Uygulama Formu
 İlişik Kesme Formu
  Mezuniyet Formu
  Ders Ekle/Sil Formu
 Başvuru Alanları ve Kontenjan Önerisi
 Bilim Dalı Ders Görevlendirme Formu

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FORMLARI
Formların Bilgisayar Ortamında Doldurulması Gerekmektedir.
  Yüksek Lisans Tez Konusu/Tez Danışmanı Önerisi Formu
  Yüksek Lisans Tez Başlığı/Konusu ve/veya Danışman Değişikliği Öneri Formu
  Yüksek Lisans Seminer Dersi Uygulama Formu
  Yüksek Lisans Tez Sınavı Jüri Önerisi Formu
  Yüksek Lisans Tez Savunma Sınav Tutanağı
  Yüksek Lisans Tez Kabul ve Onay Formu
  Yüksek Lisans Tezi Sınav Sonuç Formu

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FORMLARI
Formların Bilgisayar Ortamında Doldurulması Gerekmektedir.
  Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi Konusu/Danışmanı Öneri Formu
  Dönem Projesi Başlığı/Konusu ve/veya Danışman Değişikliği Öneri Formu
  Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Sınavı Jürisi Öneri Formu
  Tezsiz Yüksek Lisans Yeterlik Sınav Tutanak Formu
  Dönem Projesi Kabul ve Onay Formu
  Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Formu

 

DOKTORA PROGRAMI FORMLARI
Formların Bilgisayar Ortamında Doldurulması Gerekmektedir.
  Doktora Tez Konusu/Tez Danışmanı Önerisi Formu
  Doktora Tez Başlığı/Konusu ve/veya Danışman Değişikliği Öneri Formu
  Doktora Yeterlik Sınavı Jürisi Öneri Formu
  Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı
  Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
  Tez Önerisi Savunması Tarihi Bildirim Formu
  Doktora Tez Önerisi Tutanağı ve Değerlendirme Formu
  Tez İzleme Toplantısı Tarihi Bildirim Formu
  Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanağı ve İzleme Formu
  Doktora Tez Sınavı Jüri Önerisi Formu
  Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı
  Doktora Tez Kabul ve Onay Formu
  Doktora Tezi Sınav Sonuç Formu
  Doktora Seminer Dersi Uygulama Formu

 

GENEL FORMLAR
Formların Bilgisayar Ortamında Doldurulması Gerekmektedir.
  Ders Tanıtım Formu
  Doktora Projesi Teklif Formu